KKW KOALICJA OBYWATELSKA – WITOLD BOCHYŃSKI – KANDYDAT DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

0
41799

Witold Bochyński

Kandyduję do Sejmiku Województwa Podkarpackiego z listy Koalicji Obywatelskiej
Okręg 3 miejsce 2
Dla północy Podkarpacia

Dla północy Podkarpacia to niezwykle ważny moment. Dla nas jednym z najważniejszych działań jest rozwój przedsiębiorczości. To on da nam środki na kolejne lata także na okres kiedy dotacje będą znacznie mniejsze a z dochodów będziemy musieli finansować wszystkie potrzeby mieszkańców.

To tworzy siłę regionu, nowe miejsca pracy i zwiększenie liczby mieszkańców.

Musimy mieć wędki a nie tylko ryby. Środki jakie przeznaczamy na jednorazową konsumpcję, poprawę estetyki miast i gmin są dla populistów stałym elementem programów bo przynoszą głosy. Tacy politycy lokalni nie myślą rozumem a elektoratem. To przynosi łatwiej głosy i te hasła są powszechne. Skutek to pozorny rozwój – jest teraz lepiej ale nie patrzymy w przyszłość. Tworzymy ciągi spacerowe które trzeba oświetlać i sprzątać, sadzimy rośliny o które trzeba stale dbać – ponosimy koszty. A to przyszłe pokolenia będą musiały funkcjonować w coraz biedniejszych i mniejszych liczebnie miastach i gminach.
Sejmik ma ogromny wpływ na podział środków z ogromnych dotacji i dobre decyzje dla wsparcia przemysłowego regionu północy Podkarpacia, dla naszych małych i dużych przedsiębiorstw to najważniejsze zadanie kandydatów i radnych wojewódzkich.
To także dotacje na wszystkie zadania własne gmin w tym zdrowie, ekologię, edukację i inne z których powszechnie korzystają mieszkańcy.
Wsparcie ministerstw i parlamentarzystów to ogromna szansa na tworzenie nowych dużych podmiotów. Często wskazanie instytucji centralnych i agencji decyduje o lokalizacji dużych inwestycji. (Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A, Agencja Rozwoju Przemysłu) i samorząd województwa oraz samorządy lokalne wykorzystać powinny współpracę z nimi. Wsparcie polityczne jest tu niezbędne. Tu także niezbędne jest racjonalne wykorzystanie takiego potencjału aby nie popełniać błędów jak w przypadku szwalni maseczek gdzie ogromne środki zostały zmarnowane.
A jednocześnie aktualna sytuacja to szansa rozwoju wielu zakładów. Huta Stalowa Wola to możliwości realizacji wieloletnich kontraktów na Kraby, Raki i Borsuki. Zakłady w Nowej Dębie to możliwość rozwijania produkcji amunicji w bieżących i nowych asortymentach. Wsparcie rządowe oraz z samorządu województwa to niezbędne działania żeby tą szansę wykorzystać.

Dla Tarnobrzega to możliwość tworzenia nowych przedsiębiorstw w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (która funkcjonuje poniżej swoich możliwości), wykorzystania nowych obszarów dla lokalizacji podmiotów na terenie Tarnobrzega Sobowa. Sejmik Podkarpacki bezpośrednio wpływa na szpital wojewódzki w Tarnobrzegu a jego rozwój to dla zdrowia mieszkańców regionu najważniejszy czynnik długiego i zdrowego życia.

Uczelnie w tym techniczne to magnes, który przyciąga młodzież. Rzeszów rozwija się dzięki przedsiębiorstwom i uczelniom. To one zwiększają liczbę mieszkańców a część studentów zostaje w takich ośrodkach na stałe. Rozwój uczelni wyższych w tym inżynieryjnych dzięki wsparciu rządowemu i dotacjom oraz we współpracy z samorządem lokalnym i wojewódzkim to najlepsza droga do zahamowania negatywnej demografii regionu.

Jako ekonomista, wykładowca, przedsiębiorca i konsultant funduszy europejskich mam wiedzę i doświadczenie we wspieraniu samorządów, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych w ich działaniach w regionie.
W Platformie Obywatelskiej od 23 lat

Proszę o Wasz głos.

Witold Bochyński
Kandydat do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Okręg 3 miejsce 2