KATYŃ 1940 – SMOLEŃSK 2010. WYSTĄPIENIE BURMISTRZA SANDOMIERZA

0
27182

13 kwietnia 2023 roku dziś mija 83 lata od okrutnej zbrodni katyńskiej, w tym dniu podczas miejskich uroczystości patriotycznych oddano hołd ofiarom czterech masowych deportacji Polaków w głąb ZSRR, które odbyły się w latach 1940-1941, w okresie II wojny światowej. Celem tego działania była eksterminacja polskiej inteligencji i dostarczenie sowieckiemu imperium siły roboczej. Niestety, masowe deportacje okazały się wyrokiem śmierci dla tysięcy Polaków.
O istocie prawdy historycznej mówiłem dziś podczas mojego wystąpienia: Ponad pół wieku prawda historyczna dotycząca zaginięcia jeńców polskich była oficjalnie nieznana. Odkrycie przez Niemców w ‘43 roku masowych mogił polskich oficerów na terenie Smoleńska zostało szybko wyciszone. Wina zaś skierowana została przeciw tym którzy na ślad zbrodni wpadli. Dla rodzin, przyjaciół i społeczeństwa związanego z ofiarami okrutnego mordu ujawnienie prawdy miało pierwszorzędne znaczenie i tak się stało! Żal utraty kwiatu inteligencji polskiej jest niepowetowany do dziś…
ŹRÓDŁO: Marcin Marzec-burmistrz Sandomierza