Imago Terrae Sandomiriensis. Skarby Kartografii ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Sandomierzu

0
26521

Imago Terrae Sandomiriensis. Skarby Kartografii ze zbiorów
Muzeum Zamkowego w Sandomierzu
Nowa wystawa czasowa w Zamku Królewskim w Sandomierzu

Muzeum Zamkowe w Sandomierzu zaprasza na nową wystawę czasową
zatytułowaną Imago Terrae Sandomiriensis. Skarby Kartografii ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Sandomierzu.
Na wystawie zaprezentowanych zostanie kilkanaście map ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Sandomierzu oraz przyrządy kartograficzne wypożyczone przez Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie, pochodzące ze zbiorów Muzeum Geodezji
i Kartografii w Opatowie.
Muzeum Zamkowe oprócz kartografii współczesnej posiada bogatą kolekcję zabytkowych map ziem polskich, poczynając od najstarszej mapy z 1662 roku, wykonanej przez wybitnego kartografa królowej Elżbiety I Johna Speeda czy XVIII wiecznych map wykonanych w okresie Sejmu Wielkiego. Podstawę kolekcji stanowią zbiory podarowane w latach 70. – 90., XX w., uzupełniane poprzez zakupy antykwaryczne.
Systematycznie rozbudowywane zbiory Muzeum wzbogaciły się w 2022 r.
o mapę Galicji Zachodniej z 1803 r. oraz mapę Polski z 1692 r. wykonaną
w Amsterdamie przez Nicolasa de Abbevilla. W tym samym roku Muzeum przeprowadziło konserwacje dziewięciu XIX i XX wiecznych obiektów kartograficznych.
Kuratorami wystawy są Karolina Gara oraz dr Mikołaj Getka-Kenig.
Ekspozycja zostanie udostępniona dla zwiedzających w Zamku Królewskim
w Sandomierzu w okresie od 7 lutego do 28 maja 2023 r.
Partnerem wystawy jest Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie.
Patronat medialny nad wystawą sprawują TVP3 Kielce, Polskie Radio Kielce, Radio Leliwa, STV.Info, iTV Wisła, Lokalna.TV, Echo Dnia, Tygodnik Nadwiślański.