HYMN POLSKI – 11 LISTOPADA 2022

0
24851

104. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ – To doskonała okazja, by przypomnieć jak brzmi cały tekst Mazurka Dąbrowskiego.

Słowa hymnu – nazywanego Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech (nosząca później tytuł Mazurek Dąbrowskiego) – napisał 225 lat temu polski polityk i pisarz Józef Wybicki. Melodia jest oparta na motywach ludowego mazurka. Jej autor pozostaje jednak nieznany.
Pieśń została ułożona w Reggio, we Włoszech, w lipcu 1797 roku – dla uświetnienia uroczystości pożegnania odchodzących z miasta legionistów. Wówczas miała zostać odśpiewana po raz pierwszy.
Mazurek Dąbrowskiego funkcjonuje jako oficjalny hymn narodowy od 1927 roku.

Obecnie za oficjalne uznaje się 4 zwrotki hymnu:

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz Dąbrowski…

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz Dąbrowski…

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany
– Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz Dąbrowski…