HARMONOGRAM PRACY PORADNI SPECJALISTYCZNEJ W TARNOBRZEGU

0
11501

INFORMACJA DLA PACJENTÓW
Przychodnia Specjalistyczna w Tarnobrzegu informuje że od dnia 16.03.2019
Odwołuje wszystkie planowane wizyty i badania diagnostyczne
Realizacja wizyt tylko w formie teleporad, e-recept oraz w trybie pilnym- !

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum
lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego.
Dotyczy to przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych,
leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa,
rezonans magnetyczny, PET, gastroskopia, kolonoskopia, USG oraz badań profilaktycznych i przeprowadzania szczepień.
W celu ograniczenia ryzyka transmisji COViD- 19 Przychodnia Specjalistyczna udziela świadczeń w formie teleporad,
w przypadku kontynuacji leczenia konieczne recepty wystawiane będą w formie e- recept.

Prosimy pacjentów o kontakt telefoniczny.

Poradnia Hematologii – 881 599 699 – teleporady i e-recepty
Poradnia Zdrowia Psychicznego 15/ 822-21-11 – teleporady i e-recepty
Rejestracja Poliklinika – 15/82384-72
Poradnia Chirurgii Ogólnej – 15/823-75-64 – tryb pilny, teleporady i e-recepty
Poradnia Chorób Płuc dorosłych i dzieci- 15/823-84-62 – teleporady i e-recepty
Poradnia Ortopedii – 15/823-75-64 – tryb pilny, teleporady i e-recepty
Poradnia Alergologii – 15/823-84-62 – teleporady i e-recepty
Poradnia Reumatologii -15/823-84-62 – teleporady i e-recepty
Poradnia Diabetologii – 15/823-84-61 wew 24 – teleporady i e-recepty
Poradnia Kardiologii – 15/823 84 61 , 504 692 100
Poradnie Okulistyczne – 15/822 25 92 wew 18
Poradnia Onkologiczna 15/823-84-61 – tryb pilny, teleporady i e-recepty
Poradnia Ginekologiczno Położnicza- 15/823 84 64 – tryb pilny, teleporady i e-recepty
Poradnia Neurologii -15/823 84 61 wew 11 – teleporady i e-recepty
Poradnia Chirurgii dzieci – 15/823 84 61 wew 11 – tryb pilny , teleporady i e-recepty
Poradnia Urologiczna – 15/823 84 61 wew 14

Infomacja dla pacjentów odnośnie teleporad i e-recept
504 692 100 – teleporady i e-recepty
15) 822-27-84 – teleporady i e-recepty
797-475-121 – teleporady i e-recepty
571-473-307 – teleporady i e-recepty
15/823 84 61 wew 11 – teleporady i e-recepty

Marta Woś – kierownik Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu
Wojciech Lis – Rzecznik Prasowy, Urząd Miasta Tarnobrzega