DOBRE WIEŚCI DLA WIELU GMIN – BĘDZIE AKTUALIZACJA MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO

0
23122

Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego obejmujące obszar Sandomierza i ościennych gmin będą aktualizowane jeszcze w tym roku. Pierwotnie miało to nastąpić dopiero za sześć lat, jak wynika z Prawa Wodnego i unijnej Dyrektywy Powodziowej a informacja przedstawiona zostanie przez Wody Polskie na początku 2022 roku. W aktualizacji uwzględnione zostaną kompleksowe efekty inwestycji przeciwpowodziowych zrealizowanych przez Wody Polskie w latach 2018-20, które nie zostały ujęte w mapach przedstawionych 22 października 2020 roku. Co takie rozwiązanie daje w praktyce? Zapraszamy do obejrzenia.