BURZLIWE LOSY WYROBISKA W PIASECZNIE – CO DALEJ Z REKULTYWACJĄ?

0
5788

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła podmioty i instytucje odpowiedzialne za rekultywację pokopalnianego wyrobiska w Piasecznie. Sama rekultywacja mocno przeciąga się w czasie, wciąż brakuje środków i jednolitego schematu działań. Nad dalszymi losami zbiornika i zagrożeniach jakie niesie on dla powiatu sandomierskiego dyskutowano w Łoniowie. Serdecznie zapraszamy na relację.