„BUDUJ Z PASJĄ” – SANDOMIERSKA „BUDOWLANKA” ZAPRASZA

0
1027

Olimpiada budowlana – ,, Buduj z Pasją ” jest organizowana pod patronatem Krajowej Federacji Edukacji Zawodowej i Kultury Fizycznej ,, Budowlani ”. W tym roku jest to IV edycja. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów klas zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej   w zawodach budowlanych oraz dla uczniów technikum o specjalności budowlanej.

Olimpiada przeprowadzana jest w trzech etapach: szkolnym, regionalnym i ogólnopolskim. Do eliminacji regionalnych zgłaszana jest jedna 2-osobowa drużyna reprezentująca daną szkołę.

W tym roku nasza szkoła jest organizatorem zawodów regionalnych, które odbędą się 22 marca. Region sandomierski obejmuje województwa świętokrzyskie, podkarpackie i małopolskie. Do olimpiady zgłosiło się 10 szkół. Składa się ona z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna trwa 60 min i polega na indywidualnym rozwiązaniu testu składającego się z 40 pytań sprawdzającego wiadomości z przedmiotów budowlanych. Część praktyczna trwa 180 min i polega na wykonaniu zadania praktycznego w zespole, na stanowisku roboczym. Na łączną ilość punktów uzyskanych przez drużynę składa się średnia suma punktów   uzyskanych przez poszczególnych członków drużyny z testu teoretycznego oraz punkty za wykonanie zadania praktycznego.

Do finału, który odbędzie się w Tarnobrzegu, kwalifikują się zwycięzcy. W przypadku dużej ilości startujących mogą zakwalifikować się 2 drużyny.