BOGACI W DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE – ATRAKCYJNI NA RYNKU PRACY

0
9198

22 maja 2019 odbyła się konferencja podsumowująca projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, Akcji 1. Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenia i szkolenie zawodowe, p.t. „Bogaci w doświadczenie zawodowe atrakcyjni na rynku pracy”.
Potwierdzeniem odbycia mobilności i osiągniętych efektów są certyfikaty: mobilności, językowe, arkusze oceny opiekunów praktyk tzw. tutorów i dokumenty europass, testy językowe, raport partnera.
Potwierdzeniem stopnia zadowolenia uczniów z pobytu są arkusze ewaluacyjne i sporządzone przez nich raporty końcowe.
W projekcie wzięło udział 48 uczniów klas 3 i 4tych.
Rekrutacja do projektu Erasmus+ została przeprowadzona w oparciu o opracowany przez zespół projektowy regulamin. W projekcie wzięli udział uczniowie wszystkich kierunków nauczanych w szkole.
Uczniowie zostali solidnie przygotowani do wyjazdu, poprzez udział w kursach przygotowoawczych (30 h kursu z j.angielskiego zawodowego, 30 h podstaw j.hiszpańskiego oraz 5godzinne kursy: bhp, kulturoznawczy i przygotowujący do wyjazdu z pedagogiem).
Przed wyjazdem uczniowie pisali swoje pierwsze CV, które stało się podstawą doboru miejsca stażu.
Staże odbywały się w stolicy hiszpańskiej Andaluzji, stolicy flamenco Sewilli. Uczniowie na staże wyjeżdżali w 3 turach, po 16 uczniów w każdej turze: w lutym 2018, w sierpniu 2018 oraz w lutym 2019.
ŹRÓDŁO: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here