BETLEJEMSKIE ŚWIATEŁKO POKOJU – SYMBOL ŚWIĄT TRAFIŁ DO GORZYC

0
25936

ŚWIATEŁKO BETLEJEMSKIE W GORZYCACH
Harcerze i zuchy z 8 DH im. Szarych Szeregów i 12 GZ Mega Brysie to ambasadorzy światła betlejemskiego.
Harcerze z Gorzyc światełko pokoju ofiarowali dzisiaj wójtowi oraz radnym podczas sesji Rady Gminy Gorzyce.
Historia Betlejemskiego Światełka
W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.
Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło, nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.
Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.
ŹRÓDŁO-GMINA GORZYCE