BARANÓW SANDOMIERSKI: ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY HALI SPORTOWEJ W SKOPANIU

0
21016

Zadanie pod nazwą:
„Rozbudowa infrastruktury hali sportowej w Skopaniu wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem w zakresie obsługi wyposażenia”
realizowane było w ramach projektu partnerskiego pn.:
„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc”.

Zakres rzeczowy zadania:
* rozbiórka części budynku,
* rozbudowa budynku w części południowej z przebudową na pomieszczenia siłowni, sali fitness, centrum fizjoterapii, pomieszczenia sanitarne i techniczne,
* wykonanie instalacji obiektu,
* termomodernizacja,
* dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie w zakresie wyposażenia obiektu w niezbędny sprzęt do ćwiczeń.

Wartość całkowita zadania: 1 932 964,83 zł
Kwota dofinansowania: do 75% kosztów kwalifikowanych (1 007 569,79 zł)

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej – VI SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA, działanie 6.3
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Pozostała część budynku została zmodernizowana w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here