38. ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO W SANDOMIERZU

0
8597