XLIV SESJA RG GORZYCE – LIVE – 28.01.2022 GODZ.12:00

0
22973

28 stycznia 2022 r. o godz. 12.00 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Gorzyce.

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
4. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
2) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
3) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnego 1 roku w trybie bezprzetargowym;
4) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 3 lat w trybie bezprzetargowym;
5) w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gorzyce na lata 2022-2026;
6) w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie;
7) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok;
8) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2037.

5. Przedstawienie i przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2022 r.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.