Sandomierskie Spotkanie Naukowe „W Wiązownicy o sekundogeniturze Romanowych (1863)”

0
38327

Sandomierskie Spotkanie Naukowe
„W Wiązownicy o sekundogeniturze Romanowych (1863)”

Towarzystwo Naukowe Sandomierskie zaprasza na kolejne Sandomierskie Spotkanie Naukowe. Tym razem gościem szczególnym wydarzenia będzie regionalista i genealog Andrzej Niespodziewany – autor opublikowanej w 2022 r. książki zatytułowanej „Kroniki Wiązownickie”. Publikacja ta została wyróżniona
w 2023 r. Bonum Publicum – Nagrodą Miasta Sandomierza im. Aleksandra Patkowskiego w kategorii publikacje książkowe poświęcone Sandomierzowi
i regionowi sandomierskiemu, które ukazały się w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
Spotkanie zatytułowane „W Wiązownicy o sekundogeniturze Romanowych (1863)”, nawiązujące również do wyżej wymienionej publikacji odbędzie się 15 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 17.00 w sandomierskim Ratuszu.
Wydarzenie współorganizowane jest we współpracy Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego oraz Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Marcin Kapka – Członek Zarządu Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego