PREZYDENT OBDARZONY ZAUFANIEM – SESJA ABSOLUTORYJNA W TARNOBRZEGU

0
38520

Prezydent Miasta Tarnobrzega otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w 2022 roku. Poparcie nie było jednogłośne a w stronę włodarza miasta popłynęło także wiele słów krytyki. Radni którzy nie przyjęli uchwał zwracali uwagę między innymi na zadłużanie miasta, brak odpowiedniej komunikacji z mieszkańcami oraz to, że nie wszystkie osiedla są traktowane w taki sam sposób. Inaczej uważała większość radnych, obdarzając prezydenta Dariusza Bożka kredytem zaufania. Zapraszamy do obejrzenia.