LIVE – LXVII Sesja Rady Gminy Gorzyce – 27.09.2023 godz. 14:30

0
32911

27 września 2023 r. o godz. 14.30 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się LXVII Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/112/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Gorzyce w zakresie rozszerzenia ulicy Juliana Tuwima w obrębie geodezyjnym Gorzyce;
2) w sprawie rozpatrzenia wniosku;
3) w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce;
4) w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej;
5) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2023;
6) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023-2040.
Wolne wnioski.
Zakończenie obrad.