L SESJA RADY GMINY GORZYCE – LIVE 26.07.2022 GODZ. 10:00

0
23304

26 lipca 2022 r. o godz. 10.00 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się L Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja o sporządzonych protokołach z XXXIX i XL sesji Rady Gminy-wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
Informacja Wójta Gminy Gorzyce o działaniach w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gorzyce na rok szkolny 2022/2023;
2) w sprawie ustalenia Regulaminu placu targowego w Gorzycach;
3) w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce;
4) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
5) w sprawie zaciągnięcia w 2022 r. kredytu długoterminowego;
6) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok;
7) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2037.
Wolne wnioski.
Zakończenie obrad