Defence24 Day – Edukacyjny Projekt Dronowy w „PRYMASÓWCE”

0
25749

Defence24 Day to wiodąca konferencja w Europie Środkowej i Wschodniej, poświęcona aspektom polityki bezpieczeństwa i polityki obronnej oraz sektora zbrojeniowego. Jest to również międzynarodowa wymiana doświadczeń decydentów politycznych, kierownictwa Sił Zbrojnych RP i armii państw sojuszniczych. W tym dniu w Warszawie są obecni eksperci oraz przedstawiciele przemysłu zbrojeniowego, którzy prezentują najnowsze trendy w zakresie wyposażenia żołnierzy w tym umundurowania oraz sprzęt wojskowy.
Przedstawiciele Zespołu Szkół nr 1 podpisali list intencyjny, stanowiący porozumienie dotyczące Edukacyjnego Projektu Dronowego, który wspierać będą naukowo, merytorycznie jak i medialnie partnerzy: WAT , GRUPA WB i Defence24.
Celem tego projektu jest przygotowanie kadr potrzebnych w rozwoju polskiej myśli technicznej, między innymi techników i konstruktorów dronów, ale także wojskowych, którzy będą działać w obronie państwa.